Skelkonstruktioner

 

Mens meget få, om nogen, plademembranprodukter kan bruges til påføring på ‘uregelmæssige’ skelkonstruktioner, giver VOLTEX betragtelige omkostningsbesparelser på betonpæle, støbte fastholdelsessystemer, opslæmmede vægge, og i nogle tilfælde endda stabilgrusoverflader. På grund af det geotekstile inddæmningssystem, er VOLTEX ekstremt fleksibelt og meget stærkt, samtidig med at det har bentonittens evne til ‘selvforsegling’ omkring fastgørelsesgennemføringer, hvilket giver mulighed for påføring på overflader, som ellers er afvisende over for klæbemidler. Dette udelukker faktisk alle andre plademembraner, varmforseglingssystemer osv.). Dette ville normalt kræve omfattende forberedelser, såsom reverseret betontilstopning, sprøjtebeton eller lignende.

 

For fastholdelsessystemer (overlappende betonpæle/sammenhængende betonpæle), skal VOLTEX blot følge konturen af profilerne tæt ved hjælp af CETCOs ‘blød-plade’-system. For sammenhængende betonpæle anbefales det, at jorden mellem pælene graves væk til mindst en tredjedel af pælens diameter for at fritlægge mere af betonpælens overflade og dermed skabe en ‘kløft’, hvori fastgørelserne kan placeres, og også forhindre udtørret jord mellem pælene i at løsne sig og efterlade uønskede hulrum. Påføring på plademembraner kan ske direkte eller indirekte. Den direkte påføring er ikke ulig støbte fastholdelsessystemer, undtagen med hensyn til de fastgørelser, der bruges. Hvis pladerne imidlertid skal fjernes, når væggene er støbt, eller hvis direkte påføring ikke er ønskværdig af andre grunde (overskydende VOLTEX og/eller beton), kan VOLTEX påføres en billig engangsplade, som forbinder pælene, og ved hjælp af et ‘blødt’ fastgørelsessystem er det muligt at forbinde til forskydningen, når pladerne fjernes.

 

Opslæmmede cementvægge, som ligner fastholdelsessystemer, er lidt mere komplicerede mht. den færdige overflade på grund af de store områder med åben jordoverflade under udgravning og især med løse, usammenhængende jordtyper. Sandsynligheden for jordskred giver risiko for meget pludselige ændringer (forhøjninger og hulninger) i den færdige vægs profil. Eftersom VOLTEX foretrækker gradvise ændringer i profilen, er det sandsynligt, at det er nødvendigt med nogen forberedelse (skrabning, mørtel/bentonitopfyldning af hulrum).

Copyright 2020 CETCO
Vilkår for anvendelse | Om beskyttelse af private oplysninger
 
denizli vip escort
izmir genç escort
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
dimçayı escort keçiören escort eryaman escort kundu escort
Milf Porn Anal porno etlik escort